ریل گذاری و برق رسانی انبار روباز نورد پیوسته سبا

پروژه انبار روباز فولاد سبا به سرپرستی آقای کاوه آرین پور در تاریخ۹۶/۱۲/۷ شروع گردیده . هدف از اجرای این پروژه ،انبار نمودن کویل های فولادی در مساحتی به طول ۴۰۰ متر و به عرض ۳۰ متر که در تمامی این مساحت عملیات بار اندازی و بار گیری به وسیله جرثقیل دروازه ای ۳۰ تنی انجام می گردد . و حمل آن به اقصی نقاط ایران به وسیله ریل آهنی که از داخل این انبار عبور می کند صورت می پذیرد که شرکت توکابتن در این پروژه اجرای فونداسیون های جرثقیل دروازه ای و کفسازی مابین دو ریل جرثقیل ، ریل راه آهن، ساختمان اپراتوری ، کاندوئیت و داکت های برق رسان به پروژه و جاده های دسترسی را انجام می دهد .