تهیه و تولید بتن

اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: پروژه های انجام شده
جزئیات پروژه

نام پروژه: تهیه وتولید بتن

نام پیمانکار: شرکت توکابتن

موضوع: تهیه و تولید بتن جهت طرح¬های توسعه فولاد مبارکه
آدرس: فولاد مبارکه و فولاد سبا

تاریخ شروع: 01/11/1371

تاریخ اتمام: تا کنون

کارفرما: فولاد مباکه و فولاد سبا

مشاور: شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

[skillbar title=”وضعیت پیشرفت پروژه” percentage=”100″ color=”#3498db” show_percent=”true”]

کلیدواژه خود را وارد کنید