احیا مستقیم فولاد سبا

portfolio
portfolio
اطلاعات پروژه
  • دسته بندی: پروژه های انجام شده
جزئیات پروژه

نام پروژه: احیا مستقیم فولاد سبا

نام پیمانکار: شرکت توکابتن

موضوع: احیای مستقیم فولاد سبا
آدرس: فولاد سبا

تاریخ شروع: 01/11/1383

تاریخ اتمام: 1388

کارفرما: فولاد مباکه اصفهان

مشاور: شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه

جزئیات بیشتر در مورد پروژه

[skillbar title=”وضعیت پیشرفت پروژه” percentage=”100″ color=”#3498db” show_percent=”true”]

کلیدواژه خود را وارد کنید