بازدید مدیران شرکت توکا بتن از غرفه شرکت در ۲۴امین نمایشگاه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

بازدید جناب آقای مهندس روح الامین مدیر اداری و منابع انسانی شرکت،جناب آقای مهندس شفیعی مدیرامور مالی شرکت به همراه جناب آقای مهندس جانقربان سرپرست پروژه حمل و نقل و‌جناب آقای دهقان کارشناس امور بیمه از غرفه شرکت توکابتن🔹

🌐بیست و‌چهارمین نمایشگاه صنعت نفت،گاز و پتروشیمی.

🌅تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

⏱ ۱۱ لغایت ۱۴ اردیبهشت ۹۸