پیام تسلیت مدیریت و پرسنل شرکت توکابتن

پیام تسلیت مدیریت و پرسنل شرکت توکابتن

پیام تسلیت مدیریت و پرسنل شرکت توکابتن

همکار گرامی

جناب آقای داوود ضیایی مصیبت بزرگ را خدمت شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم

مدیریت و پرسنل شرکت توکابتن

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید