هیات مدیره

 هیات مدیره شرکت توکابتن

ردیف سهامدار نماینده سهامدار سمت

1

شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد

علی اکبر کیوانداریان

رئیس هیات مدیره

2

شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

غلام عباس رستمی چری

نائب رئیس هیات مدیره 

3

شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا  فرزاد درنگ شمس آبادی

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

* * * *

 

کلیدواژه خود را وارد کنید