هیات مدیره

 هیات مدیره شرکت توکابتن

ردیف سهامدار نماینده سهامدار سمت

1

شرکت بهسازان

علی اکبر کیوانداریان

رئیس هیات مدیره

2

شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک)

غلام عباس رستمی چری

نائب رئیس هیات مدیره 

3

شرکت توسعه توکا

احمد کوهکن

عضو هیئت مدیره

4

خارج از اعضا

 فرزاد درنگ شمس آبادی

مدیرعامل

 

کلیدواژه خود را وارد کنید