مدیران سازمان

 

مدیران ارشد شرکت توکابتن

 

امیر رضا روح الامین

مدیر اداری و منابع انسانی

 

 

منصور شفیعی

مدیرمالی

 

علیرضا داودی

مدیر پروژه ها و اجرا

 

فرید مستاجران

مدیر فنی و مهندسی

 

محمد کرد نژاد

مدیر بازرگانی

 

فرزاد درنگ شمس آبادی

مدیر پشتیبانی و ماشین آلات

 

کلیدواژه خود را وارد کنید