سوابق اجرایی

مهندس فرزاد درنگ شمس آبادی

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توکابتن

مدیر بچینگ شرکت فولاد مبارکه و فولاد سبا

مدیر ماشین آلات و پشتیبانی شرکت توکابتن

مدیر پروژه های شرکت توکابتن

مدیر نگهداری و تعمیرات (نت) و نظارت شرکت توکابتن

مدیرعامل شرکت آرمان پویا فرانما

مدیر مؤسسه ایثارگران کردستان

مدیر و مسئول دفتر فروش شرکت گل نور

عضو انجمن بتن ایران