سرپرستان سازمان

 

                          

                                 سرپرستان پروژه ها

 

محمد جانقربان

سرپرست پروژه باربرها

M.janghorban@toukabeton.com

 

 

سعید رشیدی

سرپرست مالی

s.rashidi@toukabeton.com

 

 

سهیل نعمت الهی

سرپرست دفتر فنی

S.nematolahi@toukabeton.com

 

 

 

 

 

مریم جعفری

سرپرست HSE

M.jafari@toukabeton.com

 

 

مریم مبارکه

مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت

M.mobarakeh@toukabeton.com

کلیدواژه خود را وارد کنید