سرپرستان سازمان

 

                          سرپرستان ارشد شرکت توکابتن

 

 

 

محمدمهدی عموآقایی

سرپرست امور مالی

M.amooaghaei@toukabeton.com

 

 

 

 

 

مریم جعفری

سرپرست HSE

M.jafari@toukabeton.com

 

 

محمدامین روح الامین

سرپرست روابط عمومی

M.roholamin@toukabeton.com

                                  سرپرستان پروژه ها

 

محمد جانقربان

سرپرست پروژه باربرها

M.janghorban@toukabeton.com

 

پدرام درخشان

سرپرست بچینگ و پشتیبانی ماشین آلات

P.derakhshan@toukabeton.com

 

 

کاوه آرین پور

سرپرست پروژه سبا

K.arianpour@toukabeton.com

 

 

سهیل نعمت الهی

سرپرست پروژه ورزشگاه نقش جهان

S.nematolahi@toukabeton.com

 

 

کوروش اربابان

سرپرست کنترل پروژه

K.arbaban@toukabeton.com

 

 

مریم مبارکه

مسئول آزمایشگاه و کنترل کیفیت

M.mobarakeh@toukabeton.com

کلیدواژه خود را وارد کنید