بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی

نوشته های مرتبط

پیام تسلیت

پیام تسلیت

همکار گرامی جناب آقای دهقان بدینوسیله درگذشت مادربزرگ گرامیتان را خدمت شما و خانواده محترم…خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید